HOTLINE:
0786 525 666
yongyivn@gmail.com 

Automated Machine

Autocar Manufacturing

Công nghiệp thực phẩm

Đối với các văn phòng gia đình, quỹ lương hưu, quỹ ủy thác và các doanh nghiệp muốn cải thiện báo cáo tài sản của họ thông qua các kệ hoặc các giải pháp ưu tiên.

Xem thêm

Công nghiệp thực phẩm

Đối với các văn phòng gia đình, quỹ lương hưu, quỹ ủy thác và các doanh nghiệp muốn cải thiện báo cáo tài sản của họ thông qua các kệ hoặc các giải pháp ưu tiên.

LEARN MORE

Công nghiệp thực phẩm

Đối với các văn phòng gia đình, quỹ lương hưu, quỹ ủy thác và các doanh nghiệp muốn cải thiện báo cáo tài sản của họ thông qua các kệ hoặc các giải pháp ưu tiên.

LEARN MORE

sample

THANH TOÁN CÔNG NGHIỆP

Tất cả các phần cho tự động hóa chuyên nghiệp Mua hàng hay, số liệu thống kê semcisis lacinia.

Industrial Procurement

Solution For Erection

Cost Savings

sample

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

Tất cả các phần cho tự động hóa chuyên nghiệp Mua hàng hay, số liệu thống kê semcisis lacinia.

 


Our Brands

We offer the following products

Find Equipment


Contact Us

YONGYI Pneumatics & Hydraulics Co., Ltd
126 Street 47, Tan Tao Ward,
Binh Tan District, Ho Chi Minh City.
TEL: +84-28-6680-6805
Mobile: 0786 525 666
Email : yongyivn@gmail.com

Office Locations

ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP

Nunc eget convallis velitis. Integer placerat lectus quam, trong rhonjcus neque lacinia nec. Ut euismod lorem vel tincidunt adipiscing. Mauris ở lacinia dolor. Ut iaculis nisl ngồi arnet purus blandit, eleifend suscipit urna tincidunt. Peltesque rius turpis, không có ultrasies cụ thể, rhoncus ut diam..

Sản Phẩm